Uk & Puk

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderdagverblijven, dat pedagogisch medewerkers en gericht te werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. Uk & Puk bevat tien thema’s gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar en een thema met activiteiten voor peuters die bijna naar de basisschool gaan.

Doelstelling thema dag

De pedagogische medewerkers voeren in elk thema een aantal activiteiten uit. Met deze activiteiten werken ze aan:

 • Doelen op het gebied van de spraak en taalontwikkeling
 • Doelen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Doelen op het gebied van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • Rekenprikkels om de ontluikende rekenvaardigheid te stimuleren

Hoe ziet een thema dag eruit

Een voorbeeld het thema “wat heb jij aan vandaag”?

Bevat een activiteit waarbij de kinderen, voordat ze naar buiten gaan, hun schoenen bij elkaar zoeken (een, twee schoenen; rekenprikkel) en aantrekken (motorische ontwikkeling).

De baby’s kijken naar de schoenen, de dreumesen herkennen hun eigen schoenen en proberen ze met hulp aan te trekken, en de peuters doen dat zoveel mogelijk zelf en helpen elkaar daarbij (sociaal-emotionele ontwikkeling).

Daarna lopen, springen en stampen de kinderen op hun schoenen (motorische ontwikkeling).
Tijdens de activiteit vertellen de dreumesen en peuters aan Puk wat ze gedaan hebben (taalontwikkeling).

Thema’s met activiteiten

Uk en Puk bestaat uit tien thema’s:

 1. Welkom Puk!
 2. Wat heb je aan vandaag?
 3. Eet Smakelijk !
 4. Dit ben ik !
 5. Reuzen en Kabouters
 6. Regen
 7. Hatsjoe!
 8. Knuffels
 9. Oef, wat warm !
 10. Ik en mijn Familie
 11. Ik ben een kunstenaar

Al deze thema’s komen voort uit de directe belevingswereld van de kinderen. Ze spelen zich af in het hier-en-nu.

© Copyright - Kinderdag verblijf de Schat | Webdesign door Volt Webdesign