Waar staat ‘de Schat’ voor

Het belangrijkste aspect is uiteraard de kinderopvang zelf waarin ook kwaliteit een belangrijke rol speelt. Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben een deskundig, pedagogisch gekwalificeerd en enthousiast team. De binnenruimtes bieden een sfeer van geborgenheid en beschikken over het juiste speelgoed dat aansluit bij de leeftijd van de kinderen, zo ook de buitenspeelruimte(s). Wij vinden het belangrijk om een goede overdracht te verlenen aan de ouders of verzorgers.

Verder nemen wij de tijd om er voor u en uw kind te kunnen zijn en staan open voor eventuele nieuwe ideeën.

Pedagogische visie

De pedagogische visie van Kinderdagverblijf ‘De Schat’ is dat kinderen, in samenspraak met de ouders, in een veilige vertrouwde en stimulerende omgeving kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen.

Onze pedagogisch medewerkers hebben hierbij een begeleidende, verzorgende en ontwikkeling stimulerende taak. Kinderen worden daarbij geaccepteerd zoals zij zijn, dus met ieders eigenheid en individuele mogelijkheden.

Meer weten over onze Pedagogische beleidsplannen

Kindgerichte visie

Kinderdagverblijf ‘De Schat’ werkt vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen behoeften en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Onze opvang is gericht op het individuele kind.

Als pedagogisch medewerkers hebben wij een begeleidende, verzorgende en ontwikkeling stimulerende taak. Wij spelen in op de ontwikkeling van het kind en stimuleren de kinderen hierbij.

Het contact tussen ouders en de pedagogisch medewerkers over de kinderen vinden wij belangrijk.

© Copyright - Kinderdag verblijf de Schat | Webdesign door Volt Webdesign