Kijk!

Kinderdagverblijf De Schat werkt met de observatiemethode Kijk! Als organisatie dragen we een belangrijke verantwoordelijkheid. Ouders vertrouwen hun kinderen voor een periode van enkele jaren aan ons toe. We volgen ieder kind aandachtig om goed te kunnen inspelen op zijn of haar ontwikkeling.

Wat doen wij?

We bieden een veilige, positieve en stimulerende omgeving, waarin de kinderen nieuwe dingen kunnen uitproberen, kunnen snuffelen, proeven en ontdekken.

Ze mogen in alle vrijheid hun eigen spelimpulsen volgen. Natuurlijk stimuleren we hen daarbij wel. Een kind dat veel alleen speelt nodigen we uit om zich bij het spel van andere kinderen aan te sluiten. Als het uiteindelijk toch weer terug gaat naar zijn eigen hoekje, is dat ook goed.

Ouders en Kijk!

Uiteraard willen ouders weten hoe het met hun kind gaat. Ook vanuit Kinderdagverblijf De Schat vinden wij het belangrijk om regelmatig bewust te observeren hoe het met elk kind gaat.

We vragen uiteraard ook uw toestemming voor het observeren van u kind. Wij nodigen ouders 1x per jaar uit voor een 10 minuten gesprek en bespreken daarin de ontwikkeling van het kind.

Hoe werkt het?

Sleutelwoord voor de begeleiding van de kinderen is het vergroten van hun zelfvertrouwen: toe maar, je kunt het! Kinderen begeleiden begint met kijken. Waar is het kind mee bezig? Hoe functioneert het in de groep? Wat probeert het te doen? Welk materiaal kunnen we aanreiken om bij die belangstelling aan te sluiten?

Het kan voor ouders prettig zijn om daarover met de pedagogisch medewerkers van gedachten te wisselen. Als er zorg is over de ontwikkeling van het kind, overleggen wij met de ouders of verzorgers welke stappen we kunnen ondernemen.

Elk kind ontwikkelt zich uiteraard in zijn of haar eigen tempo. In de ontwikkeling van het kind kunnen echter ook bepaalde factoren een rol spelen die belemmerend kunnen werken op het welbevinden. Te denken valt bijvoorbeeld aan voorsprong of achterstand op bijvoorbeeld motorisch gebied of de spraak en taalontwikkeling. In beide gevallen, een laag welbevinden of een opvallende ontwikkeling, is het van belang dit tijdig te signaleren. De methode van Kijk! Is een geschikt hulpmiddel om dit te kunnen doen. De observaties zullen volgens een afgesproken schema jaarlijks gedaan worden.

© Copyright - Kinderdag verblijf de Schat | Webdesign door Volt Webdesign