Peuteropvang

Vanaf de leeftijd van 2 jaar zult u merken dat uw kind meer behoefte krijgt aan het ontdekken van de wereld om zich heen en aan
het spelen met leeftijdsgenootjes. Deze opvang vindt niet plaats in de schoolvakanties.

De Schat is de plek waar uw peuter van 2 tot 4 jaar van harte welkom is om samen met zijn vriendjes en vriendinnetjes op
ontdekkingstocht te gaan en spelenderwijs goed voorbereid te worden op de basisschool!

Ontwikkeling van het kind

Eén van de doorslaggevende redenen om uw kind naar de peuteropvang te brengen is de ruime aandacht voor de algemene ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen hun dagelijkse omgeving te ontdekken en verkennen.

Daarnaast leren de kinderen normen en waarden en stimuleren de pedagogisch medewerkers zelfstandig gedrag. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van peuters. Peuteropvang is een plek waar kinderen mogen spelen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Peterjan  06 13 11 76 58
Annemijn 06 23 40 66 16
of mailen naar info@kinderdagverblijfdeschat.nl

Hoe doen wij dat?

Wij werken met het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma (VVE) Uk & Puk, dat gericht is op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelen staat centraal. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters.

Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor deze drie leeftijdsgroepen. De activiteiten zijn gevarieerd, zoals: spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring en bewegen. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen.

Voor peuters die bijna naar de basisschool gaan is er een extra thema: “Ik ben bijna 4!”. Hierin wordt de peuter voorbereid op de overgang naar groep 1 van de basisschool.

Hoe vaak?

Dagelijks wordt gewerkt met activiteiten uit het programma Uk & Puk. Kinderen die onze kinderdagopvang al bezoeken, nemen dus automatisch al deel aan deze activiteiten op de dagen dat zij bij ons aanwezig zijn.

Daarnaast bieden wij ouder(s)/verzorger(s) die geen gebruik maken van de kinderdagopvang wel de mogelijkheid om hun kind(eren) van 2-4 jaar deel te laten nemen aan de peuteropvang.

Dit ziet er als volgt uit:

Afhankelijk van de locatie bieden wij elke ochtend 4 uur peuteropvang aan waarbij de tijden zoveel mogelijk aansluiten op de basisschool.

De peuteropvang vindt alleen plaats tijdens de schoolweken. Dit betreft 40 weken per jaar. De betaling is op jaarbasis en wordt evenredig verdeeld over de 12 maanden.

© Copyright - Kinderdag verblijf de Schat | Webdesign door Volt Webdesign