Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang

Peuteropvang

Peuteropvang bij De Schat: Een goede start!

Vanaf de leeftijd van 2 jaar zult u merken dat uw kind meer behoefte krijgt aan het ontdekken van de wereld om zich heen en aan het spelen met leeftijdsgenootjes.

De Schat is de plek waar uw peuter van 2 tot 4 jaar van harte welkom is om samen met zijn vriendjes en vriendinnetjes op ontdekkingstocht te gaan en spelenderwijs goed voorbereid te worden op de basisschool!

Ontwikkeling van het kind

Eén van de doorslaggevende redenen om uw kind naar de peuteropvang te brengen is de ruime aandacht voor de algemene ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen hun dagelijkse omgeving te ontdekken en verkennen. Daarnaast leren de kinderen normen en waarden en stimuleren de pedagogisch medewerkers zelfstandig gedrag. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van peuters. Peuteropvang is een plek waar kinderen mogen spelen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Hoe doen wij dat?

Wij werken met het Voor- en Vroegschoolse  Educatie programma (VVE) Uk & Puk, dat gericht is op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelen staat centraal. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters.

  1. Welkom Puk!  
  2. Wat heb jij aan vandaag?
  3. Eet smakelijk!
  4. Dit ben ik!
  5. Reuzen en kabouters
  6. Regen
  7. Hatsjoe!
  8. Knuffels
  9. Oef, wat warm!
  10. Ik en mijn familie

Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor deze drie leeftijdsgroepen. De activiteiten zijn gevarieerd, zoals: spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring en bewegen. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen.

Voor peuters die bijna naar de basisschool gaan is er een extra thema: “Ik ben bijna 4!”. Hierin wordt de peuter voorbereid op de overgang naar groep 1 van de basisschool.

Wanneer?

Dagelijks wordt gewerkt met activiteiten uit het programma Uk & Puk. Kinderen die onze kinderdagopvang al bezoeken, nemen dus automatisch al deel aan deze activiteiten op de dagen dat zij bij ons aanwezig zijn.

Daarnaast bieden wij ouder(s)/verzorger(s) die geen gebruik maken van de kinderdagopvang wel de mogelijkheid om hun kind(eren) van 2-4 jaar deel te laten nemen aan de peuteropvang.

Dit ziet er als volgt uit:

Iedere woensdag- en vrijdagochtend bieden wij 3 uur peuteropvang aan van 8.15-11.45 uur.

U mag uw kind brengen tussen 8.15-8.30 uur en ophalen tussen 11.30-11.45 uur.

De peuteropvang vindt alleen plaats tijdens de schoolweken. Dit betreft 40 weken per jaar. De betaling is op jaarbasis en wordt evenredig verdeeld over de 12 maanden.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peterjan (06 13117658) of Annemijn (06 23406616) of mailen naar info@kinderdagverblijfdeschat.nl

Over ons

Kinderdagverblijf ‘De Schat’ is het leukste kinderdagverblijf in de regio Noord-Brabant! Wij hebben inmiddels verschillende vestigingen in Waspik, Sprang-Capelle, Wijk en Aalburg, Breda en Eethen.

Contact

Kinderdagverblijf De Schat
Mob. Tel. Peterjan 06-13117658
Mob. Tel. Annemijn 06-23406616
info@kinderdagverblijfdeschat.nl
www.kinderdagverblijf.nl