Pedagogisch Beleidsplan

Onderstaand vindt u het Pedagogisch Beleidsplan van De Schat ter inzage.