Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang

Wie zijn wij

WIE ZIJN WIJ

De Schat is een professioneel kinderdagverblijf waar de wensen van het kind en de ouder/verzorger (klant) centraal staan. 
Indien u besluit parttime of fulltime aan het werk te gaan, is het belangrijk dat u voor uw kind een vertrouwde, veilige en liefdevolle opvang kunt kiezen.

DOELSTELLING

Het team van De Schat begrijpt welke impact de stap van het veilige thuisfront naar de kinderopvang heeft. Vandaar dat wij trachten te zorgen dat uw kind zich vanaf de eerste dag zich bij ons thuis voelt en graag terug wil komen.
Eén van de voorwaarden voor goede kinderopvang is de aansluiting op de verzorging die een kind thuis krijgt. Het uitgangspunt hierbij is weten wat er bij de ouders / verzorgers leeft. Het is voor zowel ons als voor het kind van groot belang om een goede relatie op te bouwen, waarbij geborgenheid voor het kind en vertrouwen van u als ouder voorop staan.

KWALITEIT

Het belangrijkste aspect van kwaliteit is uiteraard de kinderopvang zelf. Het personeel speelt hierbij een sleutelrol. Daarom zorgt
kinderdagverblijf “de Schat” op de eerste plaats voor een deskundig, pedagogisch gekwalificeerd en enthousiast team. Het team binnen “De Schat” is zo veel mogelijk zo samengesteld dat de teamleden elkaar aanvullen en van elkaar leren. Met het enthousiaste team van pedagogische medewerkers wordt een sfeer gecreëerd van warmte en veiligheid. Enerzijds de emotionele veiligheid en anderzijds de lichamelijke veiligheid. Beide zijn voor ons zeer belangrijk. Wij nemen de gevoelens van de kinderen serieus. Er is tijd om met ze te knuffelen, te praten en/of naar hun vragen of ideeën te luisteren. Wij zullen voortdurend op de veiligheid van de kinderen letten. Andere belangrijke kwaliteitsaspecten zijn onder andere het kinderdagverblijf zelf (de inrichting, sfeer & ruimtes), de buitenspeelmogelijkheden, de gebruikte materialen (speelgoed, meubels) en het contact met de ouders. Wij vinden het belangrijk om goede overdracht te verlenen aan de ouders/ verzorgers. Verder nemen wij de tijd om er voor u en uw kind te kunnen zijn en staan open voor evt. nieuwe ideeën.

VEILIGHEID

Enerzijds de emotionele- en anderzijds de lichamelijke veiligheid zijn zeer belangrijk. Wij nemen de gevoelens van de kinderen serieus en zullen (indien nodig) tijd vrij maken voor een praatje, hun vragen en ideeën. Wij creëren een veilige omgeving voor uw kinderen.

ONS MOTTO

Vertrouwen en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Met vertrouwen bedoelen wij dat de kinderen zichzelf kunnen zijn en dat we open staan voor de wensen en behoeften van de ouders en het kind. Doordat de kinderen zichzelf kunnen zijn, ontstaat er een band en wederzijds vertrouwen.
De verzorging van uw kind is in handen van gekwalificeerde leidsters zodat u uw kind met een gerust hart bij ons kan achterlaten. Het halen en brengen zijn belangrijke momenten van de dag. Ouders en leidsters kunnen op deze momenten bepaalde bijzonderheden/aandachtspunten kenbaar maken.

Over ons

Kinderdagverblijf ‘De Schat’ is het leukste kinderdagverblijf in de regio Noord-Brabant! Wij hebben inmiddels verschillende vestigingen in Waspik, Sprang-Capelle, Wijk en Aalburg, Breda en Eethen.

Contact

Kinderdagverblijf De Schat
Mob. Tel. Peterjan 06-13117658
Mob. Tel. Annemijn 06-23406616
info@kinderdagverblijfdeschat.nl
www.kinderdagverblijf.nl