Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang

Verhoging kinderopvangtoeslag met € 290 miljoen

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, hebben profijt van de verhoging van de
kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016. De vergoedingspercentages in de eerste en de
tweede kindtabel worden voor iedereen verhoogd met een gelijk aantal procentpunten.
Deze vormgeving is zowel gunstig voor bevordering van de arbeidsparticipatie als voor een
evenwichtig inkomensbeeld.
– De eerste kindtabel wordt verhoogd met 5,8 procentpunt. Dit betekent ook dat de vaste
voet stijgt van 18% naar 23,8%.
– De tweede kindtabel wordt eveneens met 5,8 procentpunt verhoogd.
De allerhoogste toeslagpercentages zijn hierbij gemaximeerd op respectievelijk 93% en 94%
om het uitgangspunt bij de kinderopvangtoeslag, namelijk dat ouders een ouderbijdrage
betalen, voor alle huishoudens in stand te houden.
Effecten
Voor ouders met een verzamelinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen die drie
dagen per week naar de buitenschoolse opvang gaan, dalen de kosten van kinderopvang
met € 56 per maand. Als diezelfde ouders twee kinderen hebben die drie dagen naar de
dagopvang gaan, dan dalen de kosten van kinderopvang met € 108 per maand. In
onderstaande figuur zijn de positieve inkomenseffecten grafisch weergegeven voor
huishoudens met kinderopvang.

PDF versie

Over ons

Kinderdagverblijf ‘De Schat’ is het leukste kinderdagverblijf in de regio Noord-Brabant! Wij hebben inmiddels verschillende vestigingen in Waspik, Sprang-Capelle, Wijk en Aalburg, Breda en Eethen.

Contact

Kinderdagverblijf De Schat
Mob. Tel. Peterjan 06-13117658
Mob. Tel. Annemijn 06-23406616
info@kinderdagverblijfdeschat.nl
www.kinderdagverblijf.nl