Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang

Privacy Verklaring

Kinderdagverblijf de Schat, gevestigd aan de Wilhelminastraat 6 te Waspik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kinderdagverblijfdeschat.nl
Wilhelminastraat 6, 5165 TJ Waspik
0416 53 24 19

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderdagverblijf de Schat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– medische gegevens;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderdagverblijf de Schat verwerkt medische gegevens van de kinderen die opgevangen worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kinderdagverblijf de Schat verwerkt uw persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Voor Kinderdagverblijf de Schat zijn deze grondslagen:

– toestemming;
– noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst;
– noodzakelijkheid voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
– noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

De gegeven toestemming kan altijd ingetrokken worden.

Kinderdagverblijf de Schat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van uw betaling;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om inschrijvingen te voltooien;
– als een kind een allergie heeft of medicijnen toegediend moet hebben;
– Kinderdagverblijf de Schat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming/ profiling

Kinderdagverblijf de Schat neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderdagverblijf de Schat) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderdagverblijf de Schat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verwijderd wanneer de overeenkomst is uitgevoerd of als u wil dat wij deze langer bewaren, wanneer u verzoekt om deze te verwijderen;
• debiteuren- en crediteurenadministratie bewaren wij zeven jaar, omdat dit nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting (artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen)

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderdagverblijf de Schat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kinderdagverblijf de Schat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben de volgende verwerkers ingeschakeld voor de opslag van uw gegevens:

• Qccs ICT Consultants BV (beheer van de website)
• Kindplanner (verwerking van inschrijfformulieren)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Hayona en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Hayona heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Hayona geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Hayona een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van hayona.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinderdagverblijf de Schat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor nemen wij onder andere de volgende maatregelen:
• websites zijn beveiligd via SSL-Certificaten, Cloudflare, firewall van Strato en antivirus software;
• we zorgen voor sterke wachtwoorden die om de vier weken worden gewijzigd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kinderdagverblijfdeschat.nl of 0416 53 24 19.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@kinderdagverblijfdeschat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen 4 weken. Kinderdagverblijf de Schat wil u er daarnaast op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hieronder een PDF Versie van onze Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Kinderopvang de Schat

Over ons

Kinderdagverblijf ‘De Schat’ is het leukste kinderdagverblijf in de regio Noord-Brabant! Wij hebben inmiddels verschillende vestigingen in Waspik, Sprang-Capelle, Wijk en Aalburg, Breda en Eethen.

Contact

Kinderdagverblijf De Schat
Mob. Tel. Peterjan 06-13117658
Mob. Tel. Annemijn 06-23406616
info@kinderdagverblijfdeschat.nl
www.kinderdagverblijf.nl