Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang

NIEUWS

 • Positief oordeel over kwaliteit Nederlandse kinderopvang

  Veilige en kwalitatief goede kinderopvang is maatschappelijk van groot belang. Het stelt ouders in staat om arbeid en zorg te combineren en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) blijkt dat de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang voldoende tot goed is. Ook in internationaal perspectief presteert de kinderopvang naar behoren. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de monitor vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

  De jaarlijkse LKK-monitor, die voor de tweede keer is samengesteld, laat zien dat de Nederlandse kinderopvang een stevige basis heeft en dat kinderen in goede handen zijn bij professionals die in de kinderopvang werken. Net als in de eerste meting laten de resultaten zien dat de gemiddelde emotionele kwaliteit (o.a. de sfeer op de groep, sensitiviteit van medewerkers en begeleiding van het gedrag van kinderen) voldoende tot goed is. Medewerkers zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat. Dat houdt in dat kinderen lief zijn voor elkaar en dat oudere kinderen jongere kinderen helpen. De gemiddelde educatieve kwaliteit (o.a. het ondersteunen van taalontwikkeling en de kennis van de wereld) is lager. De werkbeleving van medewerkers, gastouders en leidinggevenden is overwegend positief. Wel is het aanbod van professionaliseringsactiviteiten, zoals cursussen en coaching, voor verbetering vatbaar. Volgens de onderzoekers zijn de verhouding kind-professional, de groepssamenstelling, professionalisering, een inclusief klimaat en HBO-opgeleiden in het team de belangrijkste voorspellers van de kwaliteit van de opvang. Ook geldt dat horizontale groepen, waar kinderen bij leeftijdsgenoten zitten, voor baby’s en peuters gemiddeld beter scoren dan verticale groepen met kinderen van verschillende leeftijden.

  Staatssecretaris Tamara van Ark


  Ik ben blij dat de resultaten wederom een positief beeld geven van de kwaliteit van de kinderopvang. Ik vind dit een groot compliment aan alle medewerkers die zich dagelijks inzetten voor de kwaliteit ervan. Tegelijkertijd levert dit onderzoek waardevolle informatie op die de sector kan helpen bij het verder gericht verbeteren van de kinderopvang.
  In de monitor zijn vergelijkingen opgenomen met onder meer Duitsland, Zwitserland, Portugal, de Verenigde Staten en België (Vlaanderen). De kinderopvang in Nederland scoort beter dan deze landen op zowel emotionele als educatieve kwaliteit. Ons land kan zich daarnaast meten met Finland op emotionele kwaliteit, maar scoort lager op educatieve kwaliteit. In vergelijking met de Deense kinderopvang zijn de rollen omgedraaid: Nederland kent een wat lagere emotionele kwaliteit, maar presteert aanmerkelijk beter op het educatieve aspect. De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang beoordeelt op basis van steekproeven de kwaliteit van kinderdagopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. In totaal gaan 323.000 kinderen naar de kinderdagopvang of peuteropvang, 368.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang en 114.000 kinderen gaan naar de opvang door gastouders.
 • Opvang van kinderen gaat ouders minder geld kosten

      Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen en werkende ouders worden financieel tegemoetgekomen. Wie gaat werken of meer gaat werken, moet ook meer geld overhouden. Het kabinet verhoogt daarom het budget voor de kinderopvangtoeslag met 248 miljoen euro per jaar. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede en Eerste Kamer. De maximum uurprijzen voor de dagopvang die de overheid vergoedt gaan omhoog van €7,45 per uur naar €8,02 per uur. Kinderopvang moet van goede kwaliteit zijn. Daarom gaan er per 1 januari 2019 nieuwe kwaliteitsmaatregelen in. Een hogere kwaliteit leidt tot hogere kosten voor de opvanglocaties. Daarom verhoogt het kabinet de vergoeding per uur. Hiervoor is vooruitlopend al in 2017 geld gereserveerd.  Door de verhoging van de maximum uurprijs worden ondernemers gecompenseerd voor de hogere kosten en kunnen ouders een hogere uurprijs vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag. Ondanks het feit dat de kosten van de kwaliteitsverhogende maatregelen kunnen verschillen per organisatie, is de staatssecretaris van mening dat de compensatie gemiddeld genomen toereikend is. Alle inkomens profiteren Ouders met een verzamelinkomen van 50.000 euro (circa anderhalf keer modaal) en met één kind op de dagopvang krijgen straks ruim 80% van de maximum uurprijs vergoed, in plaats van de huidige 77%. Voor ouders met de laagste inkomens is het van belang dat het voor hen nog meer loont om te gaan werken vanuit een bijstandsuitkering. Daarom gaan de toeslagpercentages voor hen ook omhoog en wordt het voor hen nog aantrekkelijker om aan de slag te gaan en de kinderen naar de kinderopvang te brengen. Ouders met een verzamelinkomen van 23.000 euro krijgen in plaats van de huidige 94% straks 96% van de maximum uurprijs vergoed voor het eerste kind op de dagopvang. Het toetsingsinkomen waarvoor de minimale vergoeding van 33,3% geldt, is verhoogd van ruim 101.000 euro naar bijna 124.000 euro. Dat betekent dat de mensen met een inkomen daartussen een hoger toeslagpercentage krijgen. Investeren in gezinnen met kinderen: kinderbijslag en kindgebonden budget De investeringen in de kinderopvang zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat dit kabinet neemt om gezinnen met kinderen te ondersteunen. Vanaf 1 januari 2019 wordt ook het budget voor de kinderbijslag structureel verhoogd met circa 250 miljoen euro. Daarnaast wordt vanaf 2020 het kindgebonden budget voor ouders met middeninkomens geïntensiveerd met bijna 500 miljoen euro.
 • Meer tijd voor baby-opvang

        Kinderopvangcentra krijgen iets langer de tijd om aan alle nieuwe en strengere eisen te voldoen van de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten. Hij wil kinderopvangcentra ’voldoende tijd geven om alle kwaliteitsverhogende maatregelen in te voeren en hun bedrijfsvoering daarop aan te passen’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De opvangcentra hoeven hierdoor nog niet vanaf 1 januari 2018 meer leidsters voor de baby-opvang te hebben. Vanaf 1 januari 2019 moet er wel één leidster per drie baby’s zijn. Nu zijn dat er nog vier. Veel andere maatregelen om de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen, gaan wel op 1 januari 2018 in. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Zo krijgen alle kinderen een mentor. Baby’s krijgen te maken met twee vaste gezichten in plaats van nu nog drie. Alle medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzalen moeten goed Nederlands kunnen spreken. Voor hen komen er taaleisen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ,,Ik wil graag dat de kwaliteit van de kinderopvang zo snel mogelijk omhoog gaat. Daarover heb ik heldere afspraken gemaakt met de branche en daar hebben ze ook extra geld voor gekregen. De kinderopvang heeft om iets meer tijd gevraagd, bijvoorbeeld om extra medewerkers te zoeken voor de baby-opvang. Die geef ik voor de baby-opvang. En samen werken wij hard aan een betere kwaliteit van de kinderopvang. Dat is belangrijk voor alle kinderen. Die verdienen allemaal een mooie start van hun leven.’’ Deze nieuwe wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang kan rekenen op een breed draagvlak. Vorig jaar sloot minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover een akkoord met de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland (de vroegere MO-groep) en BMK, ouderorganisatie Boink, de FNV en het CNV.
 • Kinderdagverblijf De Schat behaalt verkeerslabel Groen Licht

  Met trots delen wij mee dat Kinderdagverblijf De Schat uit Wijk en Aalburg het verkeerslabel Groen Licht heeft behaald. Op 18 januari 2017 heeft wethouder Pim Bouman van de gemeente Aalburg het verkeerslabel uitgereikt. Het kinderdagverblijf ontvangt het label ‘Groen Licht’ omdat zij op meerdere manieren hebben laten zien dat ze de verkeersveiligheid en verkeerseducatie van jonge kinderen bevorderen en daar ook de ouders bij betrekken. Een label wordt alleen uitgereikt aan kinderdagverblijven die kunnen aantonen dat zij structureel en op hoog niveau voldoen aan veel aspecten van verkeerseducatie en -veiligheid. Kinderdagverblijf De Schat heeft dit door middel van een verzorgd en uitgebreid portfolio met verschillende verkeersthema’s bewezen. Tijdens een verkeersthema leren de kinderen al veel over wat veilig is en wat niet, over rood en groen, over oversteken en goed uitkijken. Bovendien worden ouders bewustgemaakt van hun rol in de verkeersopvoeding van de kinderen. Zij krijgen informatie en tips en worden op de hoogte gehouden van wat hun kinderen al leren in het thema. De gemeente Aalburg zet in op verkeersveiligheid voor alle burgers en vergeet daarbij de jongste inwoners niet! Zodra een ouder met zijn kind de deur uitgaat, nemen ze beiden immers al deel aan het verkeer. Of dat nu in de wandelwagen, op de fiets of in de auto is. Dat betekent echter nog niet dat iedere volwassene die met kinderen op pad gaat, deze situatie ook gebruikt om kinderen op te voeden tot veilige verkeersdeelnemers. Juist op jonge leeftijd zijn kinderen erg gevoelig voor het inslijpen van goede gewoontes en ook op heel jonge leeftijd nemen ze al veel waar, van wat er in hun omgeving gebeurt. Om veel ouders en opvoeders van jonge kinderen en natuurlijk de kinderen zelf te bereiken zijn peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (de kindcentra) een belangrijke schakel. Wij als gemeente zijn dan ook erg blij en verheugd dat Kinderdagverblijf De Schat zich zo goed heeft ingezet voor verkeersprojecten binnen onze gemeente en dit in de toekomst ook wil blijven doen. Wij willen in het bijzonder de Verkeerswerkgroep van Kinderdagverblijf De Schat bedanken voor hun goede inzet. Tot slot willen wij onderwijsadviseur Pauline van Vliet van Edux Onderwijsadvies bedanken voor de goede begeleiding bij het maken van het portfolio van Kinderdagverblijf De Schat.
 • Kosten kinderopvang dalen in 2017

  logo_lang

  Kosten kinderopvang dalen in 2017

  Goed nieuws: in 2017 dalen de kinderopvangkosten voor ouders! In september maakte het kabinet bekend dat er 200 miljoen euro wordt vrijgemaakt om de kinderopvangtoeslag te verhogen. Het is nu écht zichtbaar: de netto kosten voor kinderopvang bij “De Schat” dalen in 2017. Kinderopvang wordt dus weer betaalbaar voor alle ouders en daarmee bereikbaar voor alle kinderen. Door de extra investering in de kinderopvangtoeslag en een dubbele indexering zijn de uurtarieven die voor kinderopvang in 2017 maximaal worden vergoed, een stuk hoger. De maximaal te vergoeden uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang worden met 2,5 procent verhoogd. – De maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt in 2017 € 7,18 (dit is nu nog € 6,89). Voor de buitenschoolse opvang wordt dit € 6,69 (is nu nog € 6,42) en voor de gastouderopvang wordt het € 5,75 (is nu nog € 5,52). Dit meldt minister Asscher (Sociale Zaken) in een uitgebreide brief over kwaliteit en toegankelijkheid in de kinderopvang.

  Kinderopvangtoeslag

  De investering in kinderopvangtoeslag heeft vooral een gunstig effect voor midden- en hoge inkomens. Voor hoge inkomens wordt het minimale toeslagpercentage in de eerste kindtabel, verhoogd van 23,8 procent overheidsbijdrage naar 33,3 procent. Lagere inkomens krijgen de kinderopvang al grotendeels vergoed. Dat is nu voor de laagste inkomens nog 93 procent, maar dit wordt 94 procent. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl
 • Kinderopvang beter en veiliger

  De kinderopvang is de afgelopen vijf jaar beter en veiliger geworden. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de evaluatie van de aanbevelingen van de commissie Gunning, uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Inspectie van het Onderwijs heeft vastgesteld dat bijna alle kinderopvangvoorzieningen zijn bezocht voor een jaarlijkse inspectie. Driekwart van alle locaties voldoet volledig aan de regels. De afgelopen vijf jaar is er veel gedaan om kinderopvang veiliger te maken en dat is volgens het onderzoek gelukt. Nieuwe medewerkers kunnen pas aan de slag als ze een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Daarna worden alle vaste medewerkers in de kinderopvang continu gescreend op strafbare feiten. Bij de invoering van het personenregister gaat dit ook voor tijdelijke medewerkers gelden. Het vier-ogen-principe is op de kinderopvang ingevoerd. Dit houdt in dat medewerkers altijd gezien of gehoord moeten kunnen worden tijdens hun werk. Ook zijn er al een meldcode en een meldplicht bij vermoedens van geweld of misbruik. De kwaliteit is omhoog gegaan door betere opleidingen van de medewerkers. Om de kwaliteit in de toekomst nog verder te verbeteren is met de branche een akkoord gesloten: Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Daarin is afgesproken dat de kwaliteit van de kinderopvang en van de peuterspeelzalen verder omhoog moet. Er komen extra kwaliteitseisen met meer aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Aan peuterspeelzalen worden in de toekomst strengere kwaliteitseisen gesteld, dezelfde als aan kinderopvang. Er is de afgelopen jaren meer geld geïnvesteerd in de kinderopvang. Voor ouders is kinderopvang goedkoper geworden; de kinderopvangtoeslag is verhoogd. Op dit moment maken er zo’n 680.000 kinderen gebruik van. Vrouwen zijn de afgelopen jaren gemiddeld twee uur per week meer gaan werken. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ,,Ik wil dat ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan goede en veilige kinderopvang. Daar werken wij met z’n allen hard aan. Aan betere, veilige en betaalbare kinderopvang voor iedereen. Het moet niet uitmaken of je ouders arm of rijk zijn. Of waar je woont. Ik vind dat alle kinderen een goede start verdienen.’’
 • De Schat tekent certificaat Coördinator Boekstart

  BoeBoekStart in de kinderopvang is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen. Het gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. BoekStart biedt kinderopvangmedewerkers trainingen om hun kennis op het gebied van voorlezen en kinderboeken uit te breiden. Dit leidt tot deskundigheidsbevordering en vernieuwende inzichten. Voorlezen voor kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, stimuleert de taalontwikkeling en bezorgt plezier. Kinderdagverblijf De Schat heeft tijdens een intensieve samenwerking met de bibliotheek Midden Brabant  een voorleesklimaat voor  de locatie in Waspik en Sprang-Capelle opgezet. Afgelopen dinsdag 24 mei werd deze samenwerking bekroond met een certificaat voor twee van onze medewerkers. Wij zijn erg trots op hen! kinderdagverblijfdeschat-boekstart
 • Kinderopvang De Schat ondertekent het Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie

  kinderdag-verblijf-de-schat Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is ontwikkelt voor het jonge kind in de leeftijd tot 6 jaar. Deze programma’s zijn speciaal samengesteld voor kinderen met een risico op taal- en ontwikkelingsachterstand met als doel het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van deze achterstanden. Het Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie is voortgekomen uit een samenwerking tussen het consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen en de bibliotheek uit de Gemeente Aalburg. In het convenant staan de intenties en afspraken met betrekking op de uitvoering van deze educatie. Alle partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit Convenant hebben donderdag 21 april 2016 officieel getekend in het Gemeentehuis Aalburg onder begeleiding van Wethouder Cees Schreuders.
 • Verrast door pieten!

  Schermafbeelding 2015-12-01 om 14.39.27
  Afgelopen vrijdag (27-11) werden locaties van Kinderopvang “De Schat” aangenaam verrast door 2 pieten. De Pieten hebben gezellig met de kinderen meegespeeld en ook nog een verhaaltje voorgelezen. Verrast door pieten! (Pdf)

Over ons

Kinderdagverblijf ‘De Schat’ is het leukste kinderdagverblijf in de regio Noord-Brabant! Wij hebben inmiddels verschillende vestigingen in Waspik, Sprang-Capelle, Wijk en Aalburg, Breda en Eethen.

Contact

Kinderdagverblijf De Schat
Mob. Tel. Peterjan 06-13117658
Mob. Tel. Annemijn 06-23406616
info@kinderdagverblijfdeschat.nl
www.kinderdagverblijf.nl